Identitet, B2B och Design

Idag finns det möjlighet att sprida ett budskap inom loppet av några sekunder.

Kommunikativ identitet är ett av de viktigare instrumenten för ett företags överlevnad. Oavsett om
det är lågkonjunktur eller om du står på topp, så måste mottagaren på ett eller annat sätt veta att
du finns. Varje enhet som till exempel publikationer, webb­platser, profilprogram, sociala media,
förpackning etc
kräver sitt eget språk för att på bästa sätt nå mottagaren.

Här läser du mer om min syn på kundrelationer och uppdrag.